Oprócz 2-semestralnej organizacji studiów, oferujemy naszym Kandydatom możliwość ukończenia studiów licencjackich w okresie 2 lat w systemie trymestrów, przy zachowaniu obowiązującego programu studiów.

2-letni licencjat w systemie trymestrów

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na 2-letnie studia licencjackie  o profilu praktycznym w systemie trymestralnym.  Ukończenie studiów licencjackich przy powyższej organizacji jest możliwe na wszystkich specjalnościach kierunku ekonomia, przy zachowaniu regulaminowych przepisów.

Kandydaci na studia  zarówno z Polski jak i obcokrajowcy mogą dokonywać wyboru i podejmować studia licencjackie w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie realizowane w następujących systemach:

 • jako 2-letnie studia stacjonarne lub niestacjonarne  w systemie 3 semestrów w ciągu roku akademickiego (trymestry) lub
 • jako 3-letnie studia stacjonarne lub niestacjonarne w systemie 2 semestrów w ciągu roku akademickiego

Organizację roku akademickiego od semestru zimowego  (październik 2017) dla obydwu systemów prezentujemy  w oferta dydaktyczna.

Korzyści dla Studentów wynikające z organizacji opartej na trymestrach

 • Wielu Studentów podejmuje pracę już w trakcie studiów a długi 3-letni okres nauki często
  wymusza rezygnację ze studiów stacjonarnych na rzecz niestacjonarnych, nierzadko również
  powoduje przerywanie studiów z uwagi na obowiązki zawodowe.
 • Wielu Kandydatów dysponuje już  doświadczeniem w zakresie preferowanych studiów.
  Ich oczekiwania  dotyczą zazwyczaj uporządkowania wiedzy i nabycia praktycznych
  umiejętności. Nie sprzyja  temu  sztuczne rozciągania okresu trwania studiów, z uwagi na
  wszystkie przerwy w  ciągu roku, w tym trzymiesięczne letnie wakacje, miesięczne ferie zimowe
  oraz inne wydłużone przerwy okolicznościowe.
 • W krajach o nowoczesnych a przy tym elastycznych systemach kształcenia, Studenci mogą
  wybierać wśród wielu form organizacji roku akademickiego w zależności od rodzaju  studiów,
  etapu własnej edukacji i potrzeb.
 • Studenci na studiach w systemie organizacji trzysemestralnej realizują dokładnie ten sam
  program studiów co w systemie dwusemestralnym w zakresie liczby godzin, punktów ECTS,
  oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W połączeniu ze studiami dualnymi
  system trymestralny stanowić może atrakcyjne warunki studiowania dla wielu osób.
 • Według wymogów dla profilu praktycznego, praktyki i staże stanowią integralną część programu
  studiów i muszą być realizowane w ciągu semestru. Oznacza to, że część studiów jest
  przeznaczana na realizację staży lub praktyk. Pozwala to optymalnie planować organizację
  roku akademickiego.

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego
ul. Podwale 13/15, I piętro, pok. 114
00-252  Warszawa  (przy Placu Zamkowym)
rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 lub 500 010 226