Noc-bibliotek

4 czerwca 2016 będzie miała miejsce II edycja ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK pod hasłem WOLNO CZYTAĆ.

W akcji biorą udział biblioteki publiczne, uczelniane, szkolne, pedagogiczne, księgarnie, kawiarenki literackie oraz inne instytucje promujące czytelnictwo. Centralna inauguracja akcji będzie miała miejsce w dniu 4 czerwca br.o godz. 19.30 w Bibliotece Narodowej, podczas której znane postaci świata kultury odczytają na scenie wiersz Danuty Wawiłow „Szybko”.

Noc Bibliotek to akcja mająca celu promowanie czytelnictwa w Polsce. Według badań stanu czytelnictwa w 2015 r. opublikowanych przez Bibliotekę Narodową 63% społeczeństwa (osoby w wieku 15 lat i więcej) nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki. Zwraca też uwagę fakt, że z roku na rok spada odsetek osób czytających teksty o długości powyżej trzech stron. Na poziom czytelnictwa nie ma wpływu dostępność książek w internecie, w którym największym zainteresowaniem cieszą się krótkie informacje i teksty na blogach.

Noc Bibliotek to także także impreza promująca biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Jest to dobra okazja dla bibliotek do zaprezentowania zbiorów, oferty edukacyjnej i kulturalnej, poszerzenia grona czytelników oraz możliwość promocji bibliotek w mediach. Wszystkie biblioteki biorące udział w akcji można zobaczyć na Mapie Nocy Bibliotek, na której są udostępniane informacje o organizowanych imprezach  – nocbibliotek.org.

Paleta organizowanych imprez jest bardzo szeroka. Biblioteki organizują spotkania klubów dyskusyjnych książki, jest możliwość oglądania starych zbiorów, powszechne będzie głośne czytanie, dla dzieci i młodzieży przygotowano pokazy filmowe, inscenizacje teatralne, konkursy, gry a ponadto wystawy plakatów promujących książki.

Organizatorami akcji są: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazeta Wyborcza, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Magazyn „Książki”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Biblioteka Narodowa. Swoje archiwum udostępni też Narodowy Instytut Audiowizualny.