Nasze propozycje dla humanistów

Nasze propozycje dla humanistów.

Przyszłość na rynku pracy to znajomość technologii internetowych, postawa przedsiębiorcza oraz umiejętność spożytkowania własnych kompetencji branżowych.

Filozof, historyk, filolog, religionzawca, psycholog, kulturoznawca, socjolog, politolog oraz reprezentanci wielu innych profesji w dziedzinie humanistycznej i społecznej to osoby, których CV w procesach rekrutacyjnych zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i w dużych korporacjach jest odrzucane najczęściej. Nie dziwią więc publikacje o „straconym pokoleniu” i wypowiedzi na forach o 2-3 letnich poszukiwaniach pracy przez osoby reprezentujące powyższe zawody, ostatecznie z konieczności przetrwania podejmujące pracę daleko odbiegającą od ich aspiracji – „na kasie” w hipermarkecie lub na stacji benzynowej.

Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy. W ostatnich latach można było obserwować często podejmowane w systemie szkolnictwa wyższego inicjatywy na rzecz zaopatrzenia programów studiów kierunków technicznych, chemicznych i wielu innych w przedmioty i tematykę humanistyczną. Trudno jednak zidentyfikować działania, które mogłyby służyć obowiązkowemu wyposażeniu absolwentów kierunków humanistycznych w umiejętności i instrumenty pozwalające wykorzystać ich szczególny rodzaj wiedzy na rynku pracy. W rezultacie filozof najczęściej pozostaje filozofem a historyk tylko historykiem. Czy ich wiedza jest zupełnie niepotrzebna ? Ci, którzy zdążyli zrobić z niej użytek już wiedzą, że możliwości są nieograniczone. Nie wszyscy mieli jednak szczęście studiować w warunkach, gdzie formuła interdyscyplinarności studiów była priorytetem.

Większość absolwentów – humanistów zweryfikowała swój potencjał na rynku pracy, w szczególności osoby, które nie znalazły posady nauczyciela lub wykładowcy czy zatrudnienia w organizacjach branżowych. Obecnie tracą na znaczeniu dobrze brzmiące nazwy studiów zrealizowanych na takim czy innym kierunku zakończone dyplomem, bez praktycznych umiejętności wyniesionych z uczelni. Nie można mieć też wątpliwości co do tego, że zarówno w przyszłości bliższej jak i dalszej, nasze życie i praca będą determinowane przez umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, niezależnie od tego czy chodzi o inżyniera czy kulturoznawcę, osobę w pełni sprawną czy niepełnosprawną.

Przyszłość to rzeczywiste umiejętności zawodowe o charakterze interdyscyplinarnym. Pilnie potrzebujemy doświadczenia, coraz większych kompetencji i praktycznych umiejętności. Przed nami nowa generacja zawodów o nazwach trudno rozpoznawanych w języku polskim: networker, big data scientist, vloger, employer branding manager, coach, fundraiser, trendsetter, start-up manager, business proces manager, social media specialist. To zawody przyszłości, które mogą być dostępne dla wszystkich. Łączy je wykorzystanie technologii internetowych, postawa przedsiębiorcza oraz umiejętność spożytkowania własnych kompetencji branżowych niezależnie od dziedziny wiedzy.

Wychodząc naprzeciw nowym trendom i olbrzymiej luce w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb zmieniającego się otoczenia społeczno – gospodarczego, przygotowaliśmy  dla humanistów i nie tylko nasze programy w ramach specjalności:  Przedsiębiorczość i rozwój małej firmy oraz e-Biznes i przedsiębiorczość (e-commerce). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.