Dostarczamy umiejętności do pracy w zawodach przyszłości

Badacze rynku pracy od dłuższego czasu donoszą, że możliwości zdobycia pracy w kolejnych latach w coraz większym stopniu będą zależały od posiadania kompetencji, których bardzo często nie można zdobyć obecnie w szkole czy w uczelni. Mankamentem polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest bowiem nadal brak pełnej wiedzy o przyszłych trendach gospodarczych i z tym związanym zapotrzebowaniem na określonych specjalistów, aby można było zaplanować realizację potrzebnych kierunków kształcenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

W obecnym czasie studenci stają przed trudniejszym zadaniem niż ich koledzy jeszcze dziesięć lat temu. Rynki rozwijają się szybciej niż teorie prezentowane w podręcznikach, funkcjonowanie nowego pokolenia oparte jest na technologiach internetowych i komunikacyjnych, zmieniająca się rzeczywistość wymusza odrzucanie dotychczasowych schematów i zależności.

Pytanie podstawowe jakie muszą zadawać sobie Kandydaci podejmujący studia dotyczy zawodów mogących stanowić dobry wybór bez potrzeby przekwalifikowywania się za 2-3 lata. Obserwując dynamicznie rozwijające się wybrane dziedziny i obszary gospodarki trzeba stwierdzić, że przyszłość dla ekonomistów to nie konkretne wąskie specjalizacje lecz praktyczne umiejętności zawodowe o charakterze interdyscyplinarnym.

Przed nami nowa generacja zawodów typu: networker, big data scientist, vloger, employer branding manager, coach, fundraiser, trendsetter, start-up manager, business proces manager, social media specialist. Umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji staje się czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Istotą zawodów przyszłości jest to, że mogą być dostępne dla wszystkich niezależnie od reprezentowanej dziedziny wiedzy. Łączy je wykorzystanie technologii internetowych, postawa przedsiębiorcza oraz umiejętność spożytkowania własnych kompetencji branżowych.

W Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu na studiach I stopnia kierunku EKONOMIA o profilu praktycznym oferowany Kandydatom program wszystkich specjalności jest oparty na wykorzystaniu technologii internetowych, specjalistycznego oprogramowania w powiązaniu z nowymi dziedzinami wiedzy. Szczegółowa prezentacja specjalności znajduje się w zakładce Oferta dydaktyczna.