e-OFFICE

Witamy i zapraszamy naszych Studentów do korzystania z platformy e-OFFICE

 

Korzystając z Systemu Obsługi Studenta e-OFFICE możesz:

  • sprawdzać harmonogram zajęć oraz terminy zaliczeń i egzaminów
  • mieć podgląd do elektronicznego indeksu
  • pobierać materiały dydaktyczne od Wykładowców
  • wypełniać deklaracje wyboru zajęć dydaktycznych
  • korzystać z uczelnianego konta e-mail
  • zapisywać się na dodatkowe zajęcia i prezentacje
  • kontaktować się z kadrą dydaktyczną w ramach e-konsultacji
  • korzystać z funkcji zdalnej pomocy realizowanej przez Biuro Obsługi Studenta
  • mieć dostęp do formularzy i wzorów dokumentów odnośnie spraw studenckich
  • otrzymywać newslettery oraz bieżące informacje na temat działalności Uczelni
Platforma e-WMSB

Nowi Studenci uzyskują dostęp do platformy przy odbiorze legitymacji studenckiej w dniu rozpoczęcia roku akademickiego.

Zapytania w sprawie dostępu do platformy należy kierować na: it@wmsb.edu.pl