Happy New Year 2020 !  Best Wishes from the  European Vocational Education Institute - Zabielski Foundation.

HAPPY NEW YEAR 2020  !

Wishes of success in the coming year 2020 ! 

Let the New Year 2020 bring satisfaction from the actions and challenges taken, 

all well-being in your life, may God’s grace be with you. 

European Vocational Education Institute                                            

 

 CHRISTMAS 2019 

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi.
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana.

Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany,
cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc żeś jest pod osobą
chleba i wina.

Christmas (2)

In the silence of the night

In the silence of the night a voice radiates,
Stand up, shepherds, God is born for you!
Go as quick as you can
To Bethlehem you hurry
To greet the Lord.

They went, they found the sweet little child in the manger
With all the signs given to Him.
They venerated Him as God,
and while greeting Him they shouted
with great joy:

Oh, welcome Saviour, desired long ago,
Looked out for four thousand years
Kings, prophets awaited You,
But You manifested yourself
This night to us.

And we wait for You, the Lord,
but since You come to the voice of the priest,
We’ll prostrate ourselves before You
Believing that You’re under cover of
Bread and wine.

 

LOGO - ZFZABIELSKI FOUNDATION

European Vocational Education Institute

13/15, Podwale Street, 00-252 Warsaw

info@zabielskifoundation.org
tel. (+48) 518 078 003