Internacjonalizacja młodych firm

Internacjonalizacja młodych firm

Internacjonalizacja działalności młodych firm

Wejście na rynki zagraniczne, internacjonalizacja działalności stanowią dla każdego przedsiębiorstwa kluczowe elementy jego strategii rozwoju. W przeciwieństwie jednak do dużych i dojrzałych firm, młode przedsiębiorstwa napotykają w tym względzie liczne przeszkody. Należą do nich m.in. ograniczony dostęp do instrumentów finansowych zabezpieczających transakcje realizowane z kontrahentami z zagranicy, brak wiedzy w zakresie specyfiki prawnej oraz uwarunkowań instytucjonalnych i kulturowych rynków zagranicznych.

Poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw rośnie wraz z poziomem rozwoju gospodarczego. W krajach słabo rozwiniętych mniej firm prowadzi działalność eksportową. W Polsce 60% młodych przedsiębiorstw (do 3,5 roku) funkcjonuje wyłącznie w obrębie rynku krajowego. Firm krajowych jest znacznie więcej niż w krajach nastawionych na innowacyjność.

Wśród polskich firm obecnych na rynkach zagranicznych dominuje kategoria eksporterów na małą skalę. Podmioty te stanowią tylko 36% aktywnych firm. Kolejna grupa to eksporterzy na średnią skalę (7,6%), tylko niecałe 3% stanowią eksporterzy zaawansowani. Oznacza to, że w porównaniu ze średnią europejską w Polsce o połowę więcej firm działa wyłącznie na rynku krajowym.

Klasyfikując przedsiębiorstwa pod kątem aktywności na rynkach zagranicznych można wskazać następujące ich kategorie: (1) nieeksporterzy – przedsiębiorcy we wczesnej fazie, którzy nie uzyskują przychodów z zagranicy, (2) eksporterzy na małą skalę to firmy we wczesnej fazie, w przypadku których do 25% rocznych przychodów pochodzi od nabywców zagranicznych, (3) eksporterzy na średnią skalę – to przedsiębiorstwa we wczesnej fazie, które od 25% do 75% przychodów uzyskują za granicą, (4) zaawansowani eksporterzy – firmy we wczesnej fazie uzyskujące na rynkach zagranicznych od 75% do 100% rocznych przychodów.

W porównaniu z grupą krajów wysoko rozwiniętych, Polska posiada o połowę więcej nieeksporterów, o 1/3 mniej eksporterów działających na małą skalę i znacznie mniej bardziej zaawansowanych eksporterów.

Na podstawie Global Entrepreneuership Monitor – Polska 2015. Raport z badania przeprowadzony przez Global Entrepreneuership Research Association przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Warszawa 2016, http://www.parp.gov.pl