Kwestionariusze rekrutacyjne, regulaminy, ulotki, umowy

  studia licencjackie, podyplomowe

 

Studia licencjackie, podyplomowe

  Informacje o Uczelni

Informacja o Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu Pobierz
About Warsaw International Business School Pobierz

  Kwestionariusze

Kwestionariusz rekrutacyjny – studia licencjackie dla kandydatów – obywateli Polski Pobierz
Kwestionariusz rekrutacyjny – studia licencjackie dla obcokrajowców/Application form for admission Pobierz
Kwestionariusz rekrutacyjny – studia podyplomowe Pobierz

Regulaminy

Regulamin Studiów w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu Pobierz
Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu Pobierz
Regulamin płatności Pobierz

Umowy

Umowa Uczelnia – Student Pobierz
Umowa Uczelnia – Słuchacz Pobierz

Ulotki

Specjalności studiów licencjackich

Przedsiębiorczość i rozwój małej firmy Pobierz
Finanse, rachunkowość, audyt finansowy Pobierz
e-Biznes i przedsiębiorczość Pobierz
Kadry, płace, polityka personalna Pobierz
Marketing, reklama, sprzedaż Pobierz
Handel i rynki zagraniczne Pobierz

Logo

Logo – Polish Pobierz
Logo – English Download

Ulotki

Kierunki studiów podyplomowych

e-commerce i prowadzenie małej firmy Pobierz
Rachunkowość i audyt finansowy Pobierz
Zarządzanie kompetencjami pracowników Pobierz
Kadry i płace w praktyce gospodarczej Pobierz
Marketing, reklama, sprzedaż Pobierz
Marketing internetowy Pobierz
Zarządzanie projektami Pobierz
Podatki w przedsiębiorstwie Pobierz
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Pobierz