Studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie korzystają ze zbiorów bibliotecznych wypożyczalni, czytelni, katalogów, baz bibliotecznych oraz pozostałej infrastruktury informatycznej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie. Biblioteka w roku 2015 została wyposażone w nowoczesną infrastrukturę, dysponuje nowoczesnymi obiektami i systemami udostępniania zbiorów.
Biblioteka
Zasoby biblioteczne obejmują zalecane dla realizacji programu kształcenia na kierunku ekonomia podręczniki i monografie, czasopisma, dostęp do baz bibliotecznych, biuletyny, raporty, opracowania z dyscyplin: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, media i komunikacja społeczna. Biblioteka posiada dostępne zdalnie katalogi elektroniczne. Czytelnia wyposażona jest w podręczny księgozbiór zawierający najnowsze pozycje z zakresu tematycznego przedmiotów realizowanych na kierunku ekonomia, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i cyfrowych baz bibliotecznych.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie mogą korzystać z Wirtualnej Biblioteki Nauki, w tym z pełnotekstowych baz bibliotecznych, jak EBSCO, Elsevier ScienceDirect, Springer, Thomson Reuters Web of Science, Science Magazine, Nature oraz e-Kolekcji Czasopism Polskich (e-bUW):

  1. mobilnie na terenie Uczelni z własnych urządzeń po podłączeniu do uczelnianej sieci bezprzewodowej. Uczelnia zaopatruje każdego Studenta w tablet z dostępem do sieci;
  2. w Bibliotece korzystając ze stacjonarnych stanowisk internetowych.
Biblioteka cyfrowa