We wszystkich znaczących rankingach prezentujących najlepsze uczelnie świata, polskie ośrodki akademickie plasują się w zależności od stosowanych kryteriów daleko. Według Listy Szanghajskiej, stanowiącej zestawienie najlepszych uczelni na świecie, dwie polskie uczelnie Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajmują miejsca dopiero w czwartej setce.

Najlepszą uczelnią świata w ostatnim rankingu po raz dziesiąty został Uniwersytet Harvarda. W pierwszej trójce najlepszych uczelni na świecie znalazły się jeszcze dwie inne amerykańskie uczelnie: Uniwersytet Stanforda oraz Massachusetts Institute of Technology. Wśród europejskich szkół wyższych najlepsze okazały się dwie brytyjskie: Cambridge (miejsce 5.) oraz Oxford (miejsce 10.).

Na liście 500 najlepszych uczelni wyższych świata Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński uplasowały się w przedziale pomiędzy 301. a 400. miejscem (w zestawieniu nie są podawane dokładne pozycje w takich zakresach). Na 100 możliwych do zdobycia punktów Uniwersytet Warszawski uzyskał 16,3, natomiast Uniwersytet Jagielloński10,8.

W przypadku Listy Szanghajskiej największe znaczenie mają międzynarodowe sukcesy naukowe. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę publikacji w czasopismach „Nature” lub „Science”, liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań.

Podobnie przedstawia się sytuacja polskich uczelni w przypadku rankingu US News & World Report, według którego Uniwersytet Harvarda jest również najlepszą uczelnią na świecie. Powyższy ranking obejmuje 750 uczelni świata, w tym cztery z Polski. Najwyżej został sklasyfikowany Uniwersytet Warszawski (280. pozycja). Uniwersytet Jagielloński uplasował się na 288. miejscu, Politechnika Warszawska  (635. pozycja) a Uniwersytet Wrocławski na 682 miejscu.

W pierwszej dziesiątce dominują amerykańskie uczelnie oraz brytyjskie. Poza Uniwersytetem Harvarda należą do nich Massachusetts Institute of Technology, University of California w Berkeley, Stanford University, University of Oxford, University of Cambridge

California Institute of Technology, University of California w Los Angeles, Columbia University, University of Chicago.

W konstrukcji rankingu uwzględniono dwanaście wskaźników mierzących akademickie osiągnięcia w zakresie badań oraz ich globalną jak i regionalną pozycję. Wśród tych wskaźników znalazły się: liczba publikacji, zorganizowane konferencje oraz różne formy współpracy międzynarodowej.