studia dualne, partnerzy uczelni

Partners

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie w ramach realizacji programu kształcenia opartego na profilu praktycznym, przy współudziale firm z różnych branż realizuje studia dualne. Partnerzy Uczelni wyznaczają kierunki działalności dydaktycznej, naukowej i gospodarczej.

Dla realizacji programu kształcenia Uczelnia zawiera porozumienia z przedsiębiorstwami z różnych branż, w zależności od preferowanych przez Studentów specjalności. Należą do nich: finanse, ekonomia, marketing, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, e-commerce, handel zagraniczny, inwestycje na rynkach zagranicznych, prowadzenie małej firmy.

We współpracujących firmach Studenci mogą odbywać praktyki a osoby, które wybrały studia dualne podejmować zatrudnienie i odbywać  w trakcie studiów odpłatne staże na poczet doświadczenia zawodowego. Współpraca z firmami w trakcie studiów pozwala dostosować kształcenie do wymogów rynku pracy.

Współpraca z przedsiębiorstwami obejmuje:

  • przygotowywanie programów kształcenia i planów studiów dla poszczególnych specjalności
  • delegowanie przez firmy pracowników do realizacji  modułów o charakterze praktycznym
  • przyjmowanie Studentów na praktyki w trakcie studiów
  • zatrudnianie Studentów uczestniczących w studiach dualnych
  • współpraca w zakresie komercjalizacji działalności Uczelni
  • udział przedsiębiorstw w realizowanych z Uczelnią projektach