Praca licencjacka, ekonomia, finanse, marketing

Prace dyplomowe do sprzedaży 

Rozpoczynając studia warto wiedzieć co będzie na ich końcu. Praca dyplomowa jest wyznacznikiem pomyślnego ukończenia studiów, również zdanie egzaminu dyplomowego powiązanego z przygotowaniem pracy. Czy jednak zawsze absolwent odczuwa pełną satysfakcję z wykonanej pracy.

W przypadku studiów ekonomicznych o profilu praktycznym praca dyplomowa to projekt, który stanowi wynik udziału w seminariach dyplomowych, praktykach i stażach w przedsiębiorstwach w celu pozyskania materiałów, informacji oraz ich opracowania.

Po egzaminie dyplomowym praca najczęściej trafia do uczelnianego archiwum lub biblioteki czyli do lamusa i najczęściej nikt już o niej nie usłyszy. Nie należy zapominać o centralnym repozytorium prac dyplomowych, do którego obecnie wszystkie prace dyplomowe muszą być przez uczelnie przekazywane. Utworzenie repozytorium ma jednak na celu głównie ujawnianie plagiatorów a nie praktyczne wykorzystanie wyników pracy dyplomowej.

Zgodnie z przepisami można inaczej. Uczelnie posiadają odpowiednie regulaminy opisujące kwestie komercjalizacji wyników prac tworzonych w uczelni, w tym również odnoszące się do studenckich prac dyplomowych. Niestety w wielu uczelniach na kilka minut przed egzaminem dyplomowym dziekanaty wymuszają na zestresowanych dyplomantach podpis na oświadczeniu, że przygotowana praca jest od tego dnia własnością uczelni a nie absolwenta, co w praktyce oznacza, że nic się już z nią raczej poza wymaganą archiwizacją nie wydarzy.

Jeśli absolwent nie podpisze powyższego oświadczenia, zgodnie z przepisami przez sześć miesięcy od egzaminu dyplomowego, praca pozostaje jego własnością, może ją opublikować, może przekazać nieodpłatnie lub sprzedać rozwiązanie stanowiące jej treść zainteresowanemu podmiotowi do praktycznego wdrożenia.

W Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie przygotowaliśmy taki program kształcenia o profilu praktycznym, którego realizacja pozwoli przygotować naszych studentów do tworzenia prac dyplomowych w formie produktów biznesowych do wdrożenia w praktyce działalności gospodarczej.

Projekt dyplomowy może mieć charakter nowego modelu biznesowego, specyfikacji nowego produktu lub usługi, a także raportu z badania rynku, ekspertyzy lub innego opracowania przydatnego w działalności firmy lub organizacji pozarządowej.

Absolwent ma prawo do komercjalizacji swojego produktu biznesowego na koniec studiów w drodze sprzedaży treści projektu dyplomowego zainteresowanemu odbiorcy lub do jego publikacji. Nie nakładamy obowiązku komercjalizacji jako warunku ukończenia studiów. Uczelnia będzie jednak wspierać dążenia swoich Absolwentów do praktycznego zastosowania przygotowanych projektów we współpracujących przedsiębiorstwach, organizacjach lub we własnym przedsiębiorstwie Absolwenta.