Studia w Warsaw International Business School

Targi edukacyjne Rzeszów

Studia licencjackie (I stopnia) w języku polskim są prowadzone w formie stacjonarnej na kierunku EKONOMIA. Studia stacjonarne o profilu praktycznym, są realizowane również w formule studiów dualnych przy udziale współpracujących przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. W procesie kształcenia jest wykorzystywana innowacyjna formuła studiów modułowych. Specjalności:

 

Studia w Warsaw International Business School

    • Profil praktyczny studiów

Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na kierunku EKONOMIA o profilu praktycznym co oznacza, że co najmniej połowa zajęć musi mieć charakter praktyczny i jest realizowana w przedsiębiorstwach oraz przez praktyków danej specjalności.

    • Studia dualne

Studenci stacjonarni mogą wybierać studia dualne i od trzeciego semestru studiów uczestniczyć w naprzemiennym systemie kształcenia, przez pół tygodnia odbywać zajęcia w Uczelni a w pozostałe dni odpłatny staż we współpracujących z Uczelnią przedsiębiorstwach. Powyższy system studiów pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i doświadczenie zawodowe.

    • Modułowy system kształcenia

Realizacja programu studiów odbywa się nie w układzie oddzielnych przedmiotów lecz modułów. Studenci realizują program studiów oparty na treściach z różnych dziedzin (ekonomia, finanse, marketing, prawo, informatyka) podporządkowanych wspólnemu tematowi lub problemowi.

  • Przyjazna lokalizacja

Siedziba Uczelni znajduje się na Starym Mieście w Warszawie przy Placu Zamkowym, ul. Podwale 13/15. Historyczne i kulturalne centrum Warszawy oraz bliskość innych ośrodków akademickich pozwala w atrakcyjnym otoczeniu spędzać czas wolny od zajęć.

 

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I p. pok. 114
00-252 Warszawa

www.wmsb.edu.pl
facebook.com/wmsbedupl

rekrutacja@wmsb.edu.pl
tel. (+48) 508 807 125