Przeniesienie

Bezpłatne tablety dla Studentów kierunku ekonomia

Przeniesienie do Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • Przeniesienie możliwe jest na 2. lub 3.  semestr niestacjonarnych  studiów licencjackich na kierunku EKONOMIA w semestrze zimowym roku  akademickiego 2017/2018 po uzyskaniu zaliczenia odpowiednio  jednego lub dwóch semestrów w macierzystej uczelni.
 • Przeniesienie możliwe jest  na 2. semestr niestacjonarnych studiów licencjackich na kierunku EKONOMIA w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 realizowanych w systemie trymestralnym. Semestr letni  rozpoczyna się 24 czerwca 2017 i trwa do 30 września 2017.
 • Studenci zmieniający uczelnię zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:
  • kwestionariusz rekrutacyjny  oraz podanie o przyjęcie na studia
  • karta przebiegu studiów z macierzystej uczelni  z podaniem przedmiotów i punktów ECTS
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu – Uczelnia poświadcza kopię
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej dla nowej matury do wglądu – Uczelnia poświadcza kopię
  • dowód osobisty do wglądu – Uczelnia poświadcza kopię
  • 3 fotografie jak do dowodu osobistego, podpisane imieniem i nazwiskiem
  • potwierdzenie opłaty wpisowego (po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia)
 • Kwestionariusz można wypełnić i przesłać  on – line  poprzez APLIKUJ lub pobrać, wydrukować i podpisać w wymaganych miejscach. Regulaminy i formularze są do pobrania w zakładce Regulaminy i dokumenty oraz do Do pobrania.
 • Opłatę wpisowego w wysokości 350 zł należy wnieść na konto bankowe jak poniżej podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.
 • Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie, ul. Podwale 13/15, 00-252 Warszawa
  Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001
 • Po złożeniu wymaganych dokumentów przekażemy decyzję o przyjęciu na studia z podaniem ewentualnych różnic programowych oraz  umowę Uczelnia – Student.

 

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

Rekrutacja

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa (budynek ZDZ)

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125