Rynek potrzebuje humanistów

Rynek potrzebuje humanistów

Rynek potrzebuje humanistów ze znajomością biznesu

Rynek pracy w Polsce nie jest obecnie przyjazny dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.

Po ukończeniu studiów większość osób podejmuje pracę nie związaną z formalnym wykształceniem. Przyczyna tego stanu leży w umasowieniu kształcenia w tym obszarze. Odnosi się to do takich kierunków, jak psychologia, pedagogika, socjologia, politologia, filozofia, teologia, historia, komunikacja i media. Ich studenci stanowią ponad 50% ogółu studiujących w Polsce. Podobnie jest w przypadku studiów doktoranckich.

Wybór kierunku studiów jest wyborem studenta i nie byłoby potrzeby nad nim dyskutować gdyby nie fakt, że kształcenie na kierunkach humanistycznych i społecznych odbiega od potrzeb gospodarki i rozwoju społecznego.

Studenci podejmując decyzję o wyborze studiów odsuwają myśl, gdzie będą pracować, jakie stanowiska w przyszłości zajmować. Według opinii kandydatów wybierane studia są postrzegane przez nich jako atrakcyjne i przyjemne a ponadto rzekomo łatwe.

Marnotrawienie wiedzy humanistów w Polsce

Czy kształcenie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych jest niepotrzebne ? Z pewnością nie. Problem stanowi wąska specjalizacja absolwentów i brak czynnika interdyscyplinarności w kształceniu. Po skończeniu studiów wiele osób jeśli nie zajmie się dydaktyką, nie bardzo wie co ze sobą zrobić.  Do naszej Uczelni wpływa wiele CV, w których absolwenci studiów humanistycznych poszukują tzw. „spokojnej pracy” deklarując jedynie umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w wąskim zakresie,  podobne są kierowane do przedsiębiorstw z oczekiwaniem podjęcia” jakiejś pracy”. Tymczasem humaniści jako specjaliści od procesów społecznych i zachowań ludzkich powinni być świadomi, że w obecnych czasach pojęcie „spokojnej pracy” nie ma już racji bytu, podobnie gwarancja stałości zatrudnienia. Dynamika zmian w otoczeniu wymusza postawę własnej aktywności i kreatywności. Nie ma w nim z pewnością już miejsca na bierne oczekiwanie.

Nasze propozycje dla humanistów

Przyszłość na rynku pracy to znajomość technologii internetowych, postawa przedsiębiorcza oraz umiejętność spożytkowania własnych kompetencji branżowych. Obecnie tracą na znaczeniu dobrze brzmiące nazwy studiów zrealizowanych na takim czy innym kierunku zakończone dyplomem, bez praktycznych umiejętności wyniesionych z uczelni.

Przyszłość to rzeczywiste umiejętności zawodowe o charakterze interdyscyplinarnym. Pilnie potrzebujemy doświadczenia, coraz większych kompetencji i praktycznych umiejętności. Przed nami nowa generacja zawodów o nazwach trudno jeszcze  rozpoznawanych w języku polskim: networker, big data scientist, vloger, employer branding manager, coach, fundraiser, trendsetter, start-up manager, business proces manager, social media specialist. To zawody przyszłości, które mogą być dostępne również dla humanistów, którzy mają tę przewagę, że posiadają wiedzę na temat zachowań ludzkich, niezbędną w każdym obszarze gospodarki.

Z powyższych względów humaniści chcąc efektywnie spożytkować swoją wiedzę nie unikną poznania zasad przedsiębiorczości, biznesu internetowego, marketingu czy  finansów. Tylko dzięki temu będą mogli spożytkować swoją wiedzę na rynku pracy lub w drodze uruchamiania własnej działalności gospodarczej już w trakcie studiów a najpóźniej po ich zakończeniu.

Wychodząc naprzeciw nowym trendom i olbrzymiej luce w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb zmieniającego się otoczenia społeczno – gospodarczego, przygotowaliśmy  dla absolwentów klas humanistycznych, studentów kierunków humanistycznych  i nie tylko nasze programy w ramach specjalności:  Przedsiębiorczość i rozwój małej firmy lub e-Biznes i przedsiębiorczość (e-commerce). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.