Celem przygotowywanych w ramach studiów na kierunku ekonomia projektów  jest poznanie specyfiki gospodarki współdzielenia, analiza rynków i komercyjne wdrożenie.

 SHARING ECONOMY

Coworking,  cohousing, roomsharing, couchsurfing, carpooling, ridesharing, foodsharing

to coraz bardziej znane nam pojęcia odnoszące się do najnowszego trendu w obszarze działalności gospodarczej określanego mianem sharing economy (gospodarka współdzielenia, gospodarka dzielenia się). Rozwój nowych technologii i gospodarki cyfrowej przyczynił się do wykreowania rynku nowego rodzaju usług.

Sharing economy to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem platform internetowych, oparta na korzystaniu z dostępnych i niezagospodarowanych zasobów czynników produkcji stanowiących własność innych osób lub podmiotów. U podstaw gospodarki współdzielenia znajduje się założenie, że zarówno ludzie jak i przedsiębiorstwa dysponują nie w pełni wykorzystanymi zasobami.  Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest w tym przypadku nie własność zasobów ale jedynie dostęp do nich.

Przedmiotem sharing economy są na przykład zasoby i usługi, takie jak transport, noclegi, umiejętności, czas i  rzeczy materialne.  Atrakcyjność powyższej formy działalności gospodarczej wynika z niskich kosztów transakcyjnych. Aktywa, z których korzystamy są tańsze i bardziej dostępne.

W ostatnim czasie sharing economy zyskuje coraz więcej zarówno entuzjastów jak i krytyków. Nowy trend stanowi bowiem zaprzeczenie dla dotychczasowych modeli biznesowych. Konsumenci zaczynają mieć coraz większą świadomość tego, że aby korzystać z dóbr nie trzeba ich posiadać.  Wpływ na rozwój nowego trendu konsumpcyjnego mają nowe technologie, które ułatwiają współużytkowanie, zjawiska kryzysowe zwiększające skłonność do oszczędzania, jak również przemiany społeczne i kulturowe.

W ramach kształcenia na kierunku ekonomia, studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie  już w trakcie pierwszego semestru studiów, przygotowują propozycje przedsięwzięć wpisujących się w sharing economy, poznając zalety i ograniczenia gospodarki współdzielenia, analizując rynki niszowych usług i projektując własne rozwiązania do wdrożenia.

Zapraszamy do współpracy osoby i podmioty działające w tym obszarze.

tel. +48 508 807 125

kariera@wmsb.edu.pl