Samorząd i organizacje studenckie

Samorząd Studentów tworzą przedstawiciele społeczności studenckiej, współpracujący z władzami Uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów, uczestniczący w działaniach na rzecz rozwoju Uczelni.

 • Rada Samorządu Studentów WMSB
 • Działalność i projekty studenckie
 • Koła Naukowe
 • Fora i portale studenckie, informacje

Do podstawowych zadań Samorządu Studentów należy:

 • reprezentowanie społeczności studenckiej w Senacie i Radach Wydziału,
 • reprezentowanie Uczelni na forum krajowych i międzynarodowych organizacji studenckich,
 • udział w opracowaniu programów kształcenia,
 • udział w pracach komisji określonych Regulaminem WMSB (komisje dyscyplinarne, stypendialne),
 • pomoc studentom w rozwiązywaniu problemów związanych z odbywaniem studiów,
 • Samorząd jest animatorem życia kulturalnego uczelni, organizując imprezy integracyjne i kulturalne,
 • Samorząd opracowuje Kodeks Etyki Studenta WMSB i troszczy się o przestrzeganie przez jego zasad.
 • Regulamin Studentów WMSB (pobierz)

Kontakt:

Samorząd Studentów
Podwale 13/15, I piętro
samorzad@wmsb.edu.pl