Samorząd i organizacje studenckie

Samorząd Studentów tworzą przedstawiciele społeczności studenckiej, współpracujący z władzami Uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów, uczestniczący w działaniach na rzecz rozwoju Uczelni.

  • Rada Samorządu Studentów WMSB
  • Działalność i projekty studenckie
  • Koła Naukowe
  • Fora i portale studenckie, informacje