Seminarium

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie odbyło się seminarium Rola uczelni wyższych w Partnerstwie Wschodnim. Jego celem były studia dla obcokrajowców – prezentacja oferty i promocja.

Celem seminarium była prezentacja obecnego kształtu i potencjału programu Partnerstwa Wschodniego w kontekście umów stowarzyszeniowych Unii Europejskiej z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, ze szczególnym uwzględnieniem roli uczelni w procesie wspierania rozwoju gospodarczego krajów na bazie wymiany osiągnięć w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ambasad Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, Fundacji Energia dla Europy, Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Obecni byli także reprezentanci uczelni, przedsiębiorstw i mediów.

W trakcie seminarium uczestnicy wskazali na potrzebę działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy w polskim społeczeństwie o rzeczywistych zjawiskach gospodarczych i społecznych oraz aktualnych trendach rozwojowych w krajach Partnerstwa Wschodniego. Ponadto, podkreślono konieczność dostosowania programów kształcenia w obszarze biznesu, w kontekście rosnącej liczby studentów ze Wschodu w uczelniach ekonomicznych w Polsce.

Informacje:
e-mail: kontakt@wmsb.edu.pl
www.wmsb.edu.pl
tel. (+48) 508 807 125

Studia dla obcokrajowców, Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

MSB jest uczelnią niepubliczną, która prowadzi kształcenie na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, w oparciu o innowacyjną formułę kształcenia biznesowego oferowaną studentom z kraju i zagranicy. Na program kształcenia składa się nauka w rzeczywistym środowisku biznesowym, przy wykorzystaniu nowych technologii informatycznych oraz zastosowaniu indywidualnego podejścia do studenta. Wykorzystanie w kształceniu systemu modułowego pozwala odrzucić tradycyjny (przedmiotowy) sposób kształcenia na rzecz studiów opartych na metodach praktycznego rozwiązywania problemów, rozwoju kreatywności, tworzenia kultury przedsiębiorczości i nabywania praktycznych umiejętności biznesowych.

 

Program seminarium

Rola uczelni wyższych w Partnerstwie Wschodnim

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie
Warszawa, ul. Podwale 13/15, sala 208, piętro 2

30 sierpnia 2016, godz. 9.30 – 14.00

Moderator: Zbigniew Dąbrowski

Godzina Temat
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, kawa, herbata
10.00 – 11.30 Sesja I
Piotr Zabielski – Założyciel Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie
Powitanie gości i prezentacja strategii umiędzynarodowienia działalności UczelniKazimierz Wóycicki – Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
Deficyt wiedzy o Ukrainie i Białorusi i przyczyny tego stanu rzeczyIa Lomidze – Radca – Minister Ambasady Gruzji w Polsce
Partnerstwo Wschodnie i europejska ścieżka GruzjiAdam Lelonek – Fundacja Energia dla Europy, Portal Polsko-Ukraiński PolUkr.net
Poszukiwanie długofalowej strategii wobec Ukrainy w dobie wojny informacyjnej – polski punkt widzeniaAdam Sauer – Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Pomoc dla Ukrainy po Rewolucji Godności – perspektywa Fundacji Solidarności Międzynarodowej.Pytania i dyskusja
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.15 Sesja II
Vladislav Nastas – Sekretarz Ambasady Republiki Mołdawii w Polsce
Wdrożenie agendy reform i priorytetów czyli następny etap mapy drogowej w ramach umowy stowarzyszeniowej UE – MołdawiaKatarzyna Woś – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego – cele i zakres funkcjonowania programuOlena Tsybukh – Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce
Ukraina wobec Partnerstwa Wschodniego – oczekiwania i przyszłośćArtur Kacprzak – Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Projekty rozwojowe w krajach Partnerstwa Wschodniego na przykładzie UkrainyPytania i dyskusjaWanda Pełka – Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie
Podsumowanie dyskusji i zamknięcie seminarium
13.15 – 14.00 Lunch