Studia podyplomowe

e-commerce i prowadzenie małej firmy

Kierunek studiów: e-commerce i prowadzenie małej firmy
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku e-commerce i prowadzenie małej firmy pozwalają zdobyć lub poszerzyć specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie uruchamiania lub rozwoju własnej działalności gospodarczej w oparciu o techniki internetowe.

Słuchacze mogą uzyskać w trakcie studiów następujące kompetencje zawodowe:
 • Umiejętność założenia i prowadzenia firmy internetowej
 • Wiedza w zakresie tworzenie modeli e-biznesowych
 • Znajomość narzędzi marketingu internetowego
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności gospodarczej
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących handlu elektronicznego
 • Budowanie marki w ramach e-biznesu
 • Stosowanie internetowych narzędzi badania rynków
 • Kierowanie zespołem pracowniczym w sieci

Programy dedykowane

Dla specjalistów działów kadrowo - płacowych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści e-commerce, prawnicy, eksperci w dziedzinie e-biznesu, przedstawiciele firm internetowych współpracujących z Uczelnią.

Wszystkie zajęcia są realizowane w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

 1. Wprowadzenie do e - biznesu
  1. Społeczeństwo informacyjne
  2. Zachowania konsumentów w sieci
  3. Nowe trendy w handlu elektronicznym
  4. Modele e – biznesu
 2. Firma e-commerce
  1. Tworzenie serwisu e-commerce
  2. Proces handlu elektronicznego
  3. Zarządzanie sprzedażą w internecie
  4. Budowanie marki firmy internetowej
  5. Bezpieczeństwo w e-biznesie
  6. Uwarunkowania prawne handlu w internecie
 3. Marketing w handlu elektronicznym
  1. Narzędzia marketingu internetowego
  2. Kampania reklamowa sklepu internetowego
  3. Media społecznościowe w e-handlu
  4. e-mail marketing
  5. Pozyskiwanie klientów w handlu elektronicznym
  6. Marketing mobilny
 4. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

Rozpoczęcie zajęć – październik 2017

Liczba godzin zajęć: 196

14 zjazdów (październik 2017 - czerwiec 2018) co 2 tygodnie

w soboty godz. 9.00 – 16.00

w niedziele godz. 9.00 – 15.00

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

1) 14-15.10.2017

2) 28-29.10.2017

3) 18-19.11.2017

4) 2-3.12.2017

5) 16-17.12.2017

6) 13-14.01.2018

7) 27-28.01.2018

ZASADY NABORU

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa: do 30 września 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w edycji zimowej 2017/2018 r. - październik 2017.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Opłaty za studia

Regulamin płatności na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Rodzaj opłaty Opłata Terminy płatności
Wpisowe 300 PLN przy rekrutacji
Opłata semestralna 2 500 PLN do 15 września, do 15 lutego
Opłata ratalna 1 rata - 1000 PLN
2 rata – 800 PLN
3 rata - 700 PLN
4 rata – 1000 PLN
5 rata – 800 PLN
6 rata – 700 PLN
do 15 września
do 10 listopada
do 10 stycznia
do 15 lutego
do 10 kwietnia
do 10 czerwca
Opłata roczna 5000 PLN do 15 września

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Warsaw International Business School

Antona Sp.  z o.o.

ul. Podwale 13, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa

kontakt@wmsb.edu.pl

tel. 508 807 125