Studia podyplomowe

e-commerce i prowadzenie małej firmy

Kierunek studiów: e-commerce i prowadzenie małej firmy
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku e-commerce i prowadzenie małej firmy pozwalają zdobyć lub poszerzyć specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie uruchamiania lub rozwoju własnej działalności gospodarczej w oparciu o techniki internetowe.

Słuchacze mogą uzyskać w trakcie studiów następujące kompetencje zawodowe:
 • Umiejętność założenia i prowadzenia firmy internetowej
 • Wiedza w zakresie tworzenie modeli e-biznesowych
 • Znajomość narzędzi marketingu internetowego
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności gospodarczej
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących handlu elektronicznego
 • Budowanie marki w ramach e-biznesu
 • Stosowanie internetowych narzędzi badania rynków
 • Kierowanie zespołem pracowniczym w sieci

Programy dedykowane

Dla specjalistów działów kadrowo - płacowych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści e-commerce, prawnicy, eksperci w dziedzinie e-biznesu, przedstawiciele firm internetowych współpracujących z Uczelnią.

Wszystkie zajęcia są realizowane w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

 1. Wprowadzenie do e - biznesu
  1. Społeczeństwo informacyjne
  2. Zachowania konsumentów w sieci
  3. Nowe trendy w handlu elektronicznym
  4. Modele e – biznesu
 2. Firma e-commerce
  1. Tworzenie serwisu e-commerce
  2. Proces handlu elektronicznego
  3. Zarządzanie sprzedażą w internecie
  4. Budowanie marki firmy internetowej
  5. Bezpieczeństwo w e-biznesie
  6. Uwarunkowania prawne handlu w internecie
 3. Marketing w handlu elektronicznym
  1. Narzędzia marketingu internetowego
  2. Kampania reklamowa sklepu internetowego
  3. Media społecznościowe w e-handlu
  4. e-mail marketing
  5. Pozyskiwanie klientów w handlu elektronicznym
  6. Marketing mobilny
 4. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

Rozpoczęcie zajęć – październik 2017

Liczba godzin zajęć: 196

14 zjazdów (październik 2017 - czerwiec 2018) co 2 tygodnie

w soboty godz. 9.00 – 16.00

w niedziele godz. 9.00 – 15.00

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

1) 14-15.10.2017

2) 28-29.10.2017

3) 18-19.11.2017

4) 2-3.12.2017

5) 16-17.12.2017

6) 13-14.01.2018

7) 27-28.01.2018

ZASADY NABORU

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa: do 30 września 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w edycji zimowej 2017/2018 r. - październik 2017.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Opłaty za studia

Regulamin płatności na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Warsaw International Business School

Antona Sp.  z o.o.

ul. Podwale 13, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa

kontakt@wmsb.edu.pl

tel. 508 807 125