Studia podyplomowe

Marketing internetowy

Kierunek studiów:Marketing internetowy
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Marketing internetowy pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania internetu w tworzeniu strategii marketingowych, w tym poznania narzędzi i zasad realizacji projektów e-marketingowych, umożliwiają poznanie najnowszych trendów w marketingu internetowym oraz metod ich wykorzystania.

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim, w szczególności do pracowników działów marketingowych, przedsiębiorców rozwijających działalność z wykorzystaniem technik internetowych, specjalistów marketingu pragnących zaktualizować swoją wiedzę w zakresie nowych metod promocji w sieci, właściciele sklepów internetowych.

Programy dedykowane

Dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, przygotowujemy odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy.

Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym menedżerowie działów marketingu, eksperci w dziedzinie tworzenia strategii e-marketingowych oraz praktycy rynku internetowego.

Dominującą formą zajęć stanowią praktyczne ćwiczenia i warsztaty. Wszystkie zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów dyscypliny studiów.

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

 1. Wprowadzenie do marketingu internetowego
  1. Modele biznesowe w internecie
  2. Nowe technologie a strategie marketingowe
  3. Rynek usług on-line
  4. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów
  5. Prawne aspekty działań marketingowych w internecie
 2. Strona internetowe jako narzędzie e-marketingu
  1. Rodzaje serwisów internetowych
  2. Projektowanie stron internetowych
  3. Pozycjonowanie stron internetowych
  4. Mechanizmy psychologiczne działań w internecie
 3. Kampanie reklamowe w internecie
  1. Planowanie kampanii internetowych
  2. Realizacja kampanii reklamowych
  3. Reklama w wyszukiwarce Google
  4. Content marketing
  5. Analityka Google
  6. Ocena efektywność kampanii reklamowych
 4. Wykorzystanie mediów społecznościowych
  1. Media społecznościowe a marketing
  2. Kampanie z wykorzystaniem mediów społecznościowych
  3. Efektywność marketingu w mediach społecznościowych
  4. Blogi
 5. Inne zagadnienia
  1. Marketing z wykorzystaniem technologii mobilnych
  2. Marketing bezpośredni w internecie
  3. Metody badania profilu użytkownika
  4. Systemy business intelligence
 6. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

Rozpoczęcie zajęć – październik 2017

Liczba godzin zajęć: 196

14 zjazdów (październik 2017 - czerwiec 2018) co 2 tygodnie

w soboty godz. 9.00 – 16.00

w niedziele godz. 9.00 – 15.00

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

1) 14-15.10.2017

2) 28-29.10.2017

3) 18-19.11.2017

4) 2-3.12.2017

5) 16-17.12.2017

6) 13-14.01.2018

7) 27-28.01.2018

ZASADY NABORU

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa: do 30 września 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w edycji zimowej 2017/2018 r. - październik 2017.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Opłaty za studia

Regulamin płatności na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Rodzaj opłaty Opłata Terminy płatności
Wpisowe 300 PLN przy rekrutacji
Opłata semestralna 2 500 PLN do 15 września, do 15 lutego
Opłata ratalna 1 rata - 1000 PLN
2 rata – 800 PLN
3 rata - 700 PLN
4 rata – 1000 PLN
5 rata – 800 PLN
6 rata – 700 PLN
do 15 września
do 10 listopada
do 10 stycznia
do 15 lutego
do 10 kwietnia
do 10 czerwca
Opłata roczna 5000 PLN do 15 września

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Marketing internetowy – ulotka Pobierz

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 lub 500 010 226

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 10.00 – 18.00
Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 10.00 – 18.00

Sobota: 10.00 – 17.00