Studia podyplomowe

Marketing, reklama, sprzedaż

Kierunek studiów: marketing, reklama, sprzedaż
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Marketing, reklama, sprzedaż pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia zespołów sprzedażowych, wykorzystania odpowiednich instrumentów marketingowych w strategiach sprzedażowych, wykorzystania potencjału pracowników sprzedaży oraz poznać zasady tworzenia efektywnych modeli sprzedaży.

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim zarządzających firmami, przedsiębiorców rozwijających działy sprzedaży oraz szefowie działów sprzedaży.

Programy dedykowane

Dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści działów sprzedaży, eksperci w dziedzinie marketingu, eksperci w zakresie kształtowania relacji między pracownikami a klientami oraz menedżerowie sprzedaży.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające wykorzystania sprzętu informatycznego odbywają się w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

 1. Proces sprzedaży
  1. Planowanie sprzedaży
  2. Obsługa klienta
  3. Relacje z klientem – CRM
  4. Działania marketingowe
  5. Logistyka i transport
  6. Dystrybucja
 2. Budowanie strategii sprzedaży
  1. Trendy w zarządzaniu sprzedażą
  2. Systemy motywacyjne w sprzedaży
  3. Projektowanie działań marketingowych
  4. Finansowanie sprzedaży
 3. Narzędzia i techniki sprzedaży
  1. Kontrakty handlowe
  2. Negocjacje handlowe
  3. Techniki sprzedaży
  4. Psychologia sprzedaży
  5. Windykacja należności
  6. Udział w przetargach publicznych
 4. Kierowanie zespołem sprzedażowym
  1. Istota kierowania zespołem
  2. Potencjał zespołu sprzedaży
  3. Systemy wynagrodzeń sprzedawców
  4. Rekrutacja i selekcja sprzedawców
  5. Delegowanie i egzekwowanie zadań
  6. Motywowanie i ocena sprzedawców
 5. Menedżer sprzedaży
  1. Wizerunek osobisty menedżera
  2. Trening menedżerski
  3. Narzędzia menedżera
 6. Gra strategiczna (PROMAR)
  1. Rozwiązywanie
 7. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Marketing, reklama, sprzedaż – ulotka

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00