Studia podyplomowe

Ochrona danych osobowych

Kierunek studiów: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w biznesie i administracji
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w biznesie i administracji pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów ochrony informacji i danych osobowych, w świetle przepisów prawa krajowego, europejskiego i regulacji międzynarodowych.

Absolwenci studiów nabywają praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, są przygotowani do wprowadzania w państwowych, samorządowych i prywatnych jednostkach organizacyjnych, systemów bezpieczeństwa informacji.

Studia są skierowane do administratorów danych osobowych, administratorów zarządzających bezpieczeństwem informacji, pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, pracowników działów kadr, pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej dążących do podniesienia kwalifikacji oraz innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Programy dedykowane

Dla specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejasnych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą eksperci z zakresu ochrony informacji i danych osobowych. Studia realizowane są we współpracy z instytucjami nadzoru i bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające prezentacji systemów informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

 1. Prywatność i jej ochrona
  1. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
  2. Kształtowanie się systemu ochrony danych osobowych
  3. Struktura organizacyjna systemu ochrony danych osobowych
  4. Formy ochrony danych osobowych
 2. Dobra osobiste i informacje prawem chronione
  1. Regulacje prawne: krajowe, europejskie i międzynarodowe w zakresie ochrony danych osobowych
  2. Dobra osobiste i możliwości ich ochrony
  3. Odpowiedzialność karna związana z ochroną danych osobowych
  4. Tajemnica zawodowa
  5. Tajemnica przedsiębiorstwa
  6. Tajemnica bankowa, ochrona danych osobowych w działalności instytucji finansowej
  7. Ochrona tajemnicy na rynku kapitałowym
  8. Tajemnica podatkowa, ubezpieczeniowa
  9. Ochrona informacji w służbie zdrowia
  10. Tajemnica w świetle prawa pracy
  11. Dokumentacja z zakresu danych osobowych
  12. Bezpieczeństwo i obieg dokumentów
  13. Urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jego zadania
 3. Ochrona informacji niejawnych
  1. Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce
  2. Ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
  3. Organizacja ochrony informacji niejawnych
  4. Bezpieczeństwo przemysłowe
  5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  6. Systemy informatyczne do przetwarzania informacji niejawnych
  7. Przetwarzanie informacji niejawnych
  8. Archiwizowanie dokumentów niejawnych
 4. Funkcjonowanie organów administracji a bezpieczeństwo informacji
  1. Ustrój administracji państwowej i samorządowej
  2. Postępowanie administracyjne
  3. Jawność i tajność funkcjonowania organów administracyjnych
  4. Informacja publiczna
  5. Zasady udostępniania informacji publicznej
  6. Prawo prasowe w kontekście prawa do informacji
 5. Inne zagadnienia
  1. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
  2. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej
  3. Prawa, obowiązki, odpowiedzialność administratora danych osobowych
  4. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sytuacjach kryzysowych
  5. Systemy zarządzania jakością w ochronie informacji i danych
 6. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

Rozpoczęcie zajęć – październik 2017

Liczba godzin zajęć: 196

14 zjazdów (październik 2017 - czerwiec 2018) co 2 tygodnie

w soboty godz. 9.00 – 16.00

w niedziele godz. 9.00 – 15.00

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

1) 14-15.10.2017

2) 28-29.10.2017

3) 18-19.11.2017

4) 2-3.12.2017

5) 16-17.12.2017

6) 13-14.01.2018

7) 27-28.01.2018

ZASADY NABORU

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – ulotka

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00