Studia podyplomowe

Podatki w przedsiębiorstwie

Kierunek studiów: Podatki w przedsiębiorstwie
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Podatki w przedsiębiorstwie pozwalają zaktualizować wiedzę z zakresu prawa i funkcjonowania systemu podatkowego, a w szczególności poszerzyć umiejętności w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim, prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmujących się świadczeniem usług doradztwa gospodarczego lub przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Programy dedykowane

Dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wybrane treści w zakresie kierunku studiów dostosowane do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści z organów skarbowych i podatkowych, doradcy podatkowi, radcy prawni, biegli rewidenci oraz eksperci w zakresie finansów i prawa podatkowego.

Zajęcia mają charakter praktyczny. Dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające wykorzystania narzędzi informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym. W trakcie zajęć są analizowane pytania, przygotowujące do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych, przygotowanych pod kierunkiem ekspertów dyscypliny stanowiącej przedmiot studiów.

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

 1. System podatkowy
  1. Podatki pośrednie
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych
  4. Ordynacja podatkowa
  5. Podatki i opłaty lokalne
  6. Prawo celne
  7. Prawo dewizowe
 2. Ewidencja podatkowa
  1. Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
  2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  3. Pozostałe ewidencje
  4. Deklaracje podatkowe
 3. Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie
  1. Zasady optymalizacji podatkowej
  2. Optymalizacja poprzez wybór formy przedsiębiorstwa
  3. Optymalizacja poprzez zakład zagraniczny
  4. Strategie podatkowe w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
  5. Pozostałe metody optymalizacji
 4. Procesowe prawo podatkowe
  1. Organy podatkowe i kontrola podatkowa
  2. Postępowanie administracyjne przed organami podatkowymi
  3. Pisma procesowe w sprawach podatkowych
  4. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 5. Prawo karne skarbowe
  1. Kontrola skarbowa
  2. Organy kontroli skarbowej
  3. Wybrane zagadnienia prawa karno skarbowego
  4. Należności skarbowe
 6. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

ZASADY NABORU

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Podatki w przedsiębiorstwie – ulotka Pobierz

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 lub 500 010 226

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 10.00 – 18.00
Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 10.00 – 18.00

Sobota: 10.00 – 17.00