Studia podyplomowe

Rachunkowość i audyt finansowy

Kierunek studiów: Rachunkowość i audyt finansowy
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Rachunkowość i audyt finansowy pozwalają zdobyć aktualną wiedzę z zakresu praktyki rachunkowości oraz stosowania instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Słuchacze mogą poszerzyć w trakcie studiów swoje kompetencje zawodowe w następujących obszarach:
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • interpretacja informacji finansowych
 • znajomość narzędzi i metod analizy finansowej
 • zarządzanie płynnością i rentownością firmy
 • analiza fundamentalna spółek giełdowych
 • kontrola kosztów w przedsiębiorstwie
 • wartość i metody wyceny przedsiębiorstwa
 • Instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym w firmie

Programy dedykowane

Dla osób z działów finansowo - księgowych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym biegli rewidenci, księgowi, eksperci w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, analitycy finansowi.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające wykorzystania programów informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

 1. Rachunkowość finansowa
  1. Krajowe i międzynarodowe źródła regulacji rachunkowości
  2. Wycena majątku przedsiębiorstwa, kapitału i zobowiązań.
  3. Ustalanie wyniku finansowego
  4. Obsługa informatyczna księgowości – program Symfonia Księgowość
 2. Analiza finansowa
  1. Sprawozdanie finansowe i jego zawartość
  2. Narzędzia analizy finansowej
  3. Analiza bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
  4. Interpretacja wyników analizy finansowej
  5. Analiza spółki giełdowej
 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
  1. Rodzaje kosztów
  2. Modele rachunku kosztów
  3. Metody kalkulacji kosztów
  4. Kategorie rachunkowości zarządczej
 4. Zarządzanie finansami
  1. Decyzje finansowe i inwestycyjne w przedsiębiorstwie
  2. Ryzyko finansowe w działalności przedsiębiorstwa
  3. Zarządzanie należnościami, zapasami i inwestycjami
  4. Zarządzanie zobowiązaniami
 5. Opodatkowanie przedsiębiorstw
  1. Podatek od towarów i usług
  2. Podatek dochodowy
  3. Optymalizacja podatkowa
 6. Egzamin dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

Rozpoczęcie zajęć – październik 2017

Liczba godzin zajęć: 196

14 zjazdów (październik 2017 - czerwiec 2018) co 2 tygodnie

w soboty godz. 9.00 – 16.00

w niedziele godz. 9.00 – 15.00

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

1) 14-15.10.2017

2) 28-29.10.2017

3) 18-19.11.2017

4) 2-3.12.2017

5) 16-17.12.2017

6) 13-14.01.2018

7) 27-28.01.2018

ZASADY NABORU

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa: do 30 września 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w edycji zimowej 2017/2018 r. - październik 2017.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Opłaty za studia

Regulamin płatności na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Rodzaj opłaty Opłata Terminy płatności
Wpisowe 300 PLN przy rekrutacji
Opłata semestralna 2 500 PLN do 15 września, do 15 lutego
Opłata ratalna 1 rata - 1000 PLN
2 rata – 800 PLN
3 rata - 700 PLN
4 rata – 1000 PLN
5 rata – 800 PLN
6 rata – 700 PLN
do 15 września
do 10 listopada
do 10 stycznia
do 15 lutego
do 10 kwietnia
do 10 czerwca
Opłata roczna 5000 PLN do 15 września

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Rachunkowość i audyt finansowy – ulotka

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa:  9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00