Studia podyplomowe

Zarządzanie projektami

Kierunek studiów: Zarządzanie projektami
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi zarządzania projektami oraz użytkowania programów informatycznych wspomagających proces zarządzania projektem.

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim, w tym do osób realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych.

Programy dedykowane

Dla osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje o wybrane zagadnienia przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym menedżerowie zarządzający zespołami projektowymi, eksperci w dziedzinie realizacji projektów, trenerzy z doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające wykorzystania sprzętu i oprogramowania informatycznego odbywają się w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

 1. Wprowadzenie do tematyki projektów
  1. Rodzaje i cykl życia projektu
  2. System zarządzania projektem
  3. Osoby angażowane do projektu
  4. Procesy w ramach zarządzania projektem
 2. Zespół projektowy
  1. Skład i role w zespole projektowym
  2. Kierownik projektu
  3. Tworzenie zespołu projektowego
  4. Konflikty w zespołach projektowych
  5. Zaangażowanie członków zespołu
  6. Komunikacja w zespole projektowym
  7. Techniki wywierania wpływu
 3. Efektywne zarządzanie projektem
  1. Planowanie projektu
  2. Metoda WBS
  3. Tworzenie harmonogramu
  4. Realizacja projektu
  5. Kontrola projektu
  6. Promocja projektu
  7. Wprowadzanie zmian do projektu
  8. Zarządzanie ryzykiem projektu
  9. Zarządzanie jakością w projekcie
  10. Raportowanie i monitoring projektu
  11. Zamknięcie projektu
 4. Budżetowanie projektu
  1. Finansowe elementy projektu
  2. Budżet przychodów i kosztów
  3. Przepływy pieniężne w projekcie
  4. Wykonania budżetu projektu
  5. Kontrola finansowa projektu
 5. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami
  1. MS Project
  2. Planowanie projektu
  3. Przydzielanie zasobów
  4. Powiązania pomiędzy zadaniami projektowymi
  5. Ścieżka krytyczna
  6. Wyresy Gantta
  7. Kontrola realizacji projektu
  8. Wprowadzanie zmian do projektu
  9. Symulacje planowania i realizacji projektu
 6. Analiza finansowa projektu
  1. Narzędzia oceny efektywności finansowej projektu
  2. Analiza opłacalności projektu
  3. Rentowność projektu
  4. Źródła finansowania projektu
  5. Płynność finansowa w projekcie
 7. Metody zarządzania projektami
  1. Agile PM
  2. SCRUM
  3. KANBAN
 8. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Zarządzanie projektami – ulotka

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00