Studia podyplomowe

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Kierunek studiów: Zarządzanie kompetencjami pracowników
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie kompetencjami pracowników pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia modeli kompetencji odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa, poznanie najnowszych trendów w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników, nabycie umiejętności wdrożenia systemu zarządzania kompetencji w powiązaniu z innymi stanowiskami.

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim, w szczególności pracowników zespołów HR, działów personalnych przedsiębiorstw, konsultantów HR oraz osób wykorzystujących narzędzia z zakresu zarządzania kompetencjami w codziennej pracy i bieżącej działalności.

Programy dedykowane

Dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w wybranym obszarze tematycznym przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły lub programy zawierające treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy.

Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści HR, eksperci w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i nauczyciele akademiccy.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów z wykorzystaniem metody case studies oraz w laboratorium komputerowym (symulator biznesowy).

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

 1. Wprowadzenie do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi
  1. Cele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  2. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  3. Warunki efektywności działania organizacji
  4. Kultura organizacyjna
  5. Rola zarządzania kompetencjami w organizacji
 2. Budowa modelu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie
  1. Elementy modelu kompetencji w firmie
  2. Charakterystyka stanowisk pracy według kryterium kompetencji
  3. Tworzenie systemu motywacyjnego w firmie
  4. System oceny i wynagradzania kompetencji
 3. Identyfikacja kompetencji pracowniczych
  1. Predyspozycje, umiejętności, talenty
  2. Czynnik psychologiczny a kompetencje
  3. Rekrutacja i selekcja pracowników
  4. Ocena wyników i kompetencji pracowniczych
 4. Rozwój kompetencji pracowników w przedsiębiorstwie
  1. Szkolenia i ich efektywność w kontekście rozwoju kompetencji
  2. Budowa dróg kariery i awansu
  3. Zarządzanie talentami
  4. Program zintegrowanego rozwoju kompetencji
 5. Indywidualny rozwój kompetencji
  1. Rola doradztwa zawodowego
  2. Coaching w organizacji
  3. Rola mentoringu
 6. Budowanie kompetencji menedżerskich
  1. Zarządzanie podwładnymi/zespołem
  2. Coaching menedżerski
  3. Trening kompetencji kierowniczych
  4. Budowanie przywództwa w organizacji
  5. Zarządzanie relacjami w firmie
 7. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

ZASADY NABORU

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa: do 30 września 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w edycji zimowej 2017/2018 r. - październik 2017.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Opłaty za studia

Regulamin płatności na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Rodzaj opłaty Opłata Terminy płatności
Wpisowe 300 PLN przy rekrutacji
Opłata semestralna 2 500 PLN do 15 września, do 15 lutego
Opłata ratalna 1 rata - 1000 PLN
2 rata – 800 PLN
3 rata - 700 PLN
4 rata – 1000 PLN
5 rata – 800 PLN
6 rata – 700 PLN
do 15 września
do 10 listopada
do 10 stycznia
do 15 lutego
do 10 kwietnia
do 10 czerwca
Opłata roczna 5000 PLN do 15 września

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Zarządzanie kompetencjami pracowników – ulotka

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00