Studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie po ukończeniu 1. roku mogą odbywać część studiów oraz praktyki i staże w uczelniach i firmach za granicą.

Studia, staże i praktyki za granicą w 2018 r.

Wszyscy Studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie po ukończeniu 1. roku  (od 3. semestru)  mogą ubiegać się, w ramach programów wymiany,  o odbycie  części studiów w naszych partnerskich uczelniach zagranicznych.

Od 4. semestru studiów istnieje możliwość odbywania praktyk i staży w przedsiębiorstwach i instytucjach zlokalizowanych w Europie oraz na innych kontynentach.

Udział w programach wymiany możliwy  jest w ramach:

  1. programu Erasmus+ z uczelniami z Unii Europejskiej oraz spoza
  2. programu współpracy z uczelniami z kategorii „International Business School”
  3. programu współpracy z innymi uczelniami uczestniczącymi w projektach Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie

Udział w programach praktyki staży  zagranicznych możliwy jest w ramach projektów związanych z realizacją programu studiów dualnych przy współpracy partnerów zagranicznych.

W semestrze poprzedzającym możliwy termin wyjazdu prezentowane są programy kształcenia zagranicznych uczelni oraz charakter działalności przedsiębiorstw.

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie
Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego
ul. Podwale 13/15, I piętro, pok. 114
00-252 Warszawa

www.wmsb.edu.pl
admission@wmsb.edu.pl

tel. (+48) 508 807 125