Jak aplikować o studia ?

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu-1

Biuro Rekrutacji w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie udziela  informacji w sprawie rekrutacji na studia  na rok akademicki 2017/2018.

Informacje można uzyskać w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim i polskim. Zapraszamy do kontaktu:

email:  admission@wmsb.edu.pl

tel. (+48) 500 010 226

(+48) 508 807 125

Zapraszamy na następujące formy kształcenia:

1) Kurs języka polskiego – semestr letni –  od 26 czerwca 2017 do 29 sierpnia 2017  (14 tygodni/250 godzin)

 2) Studia licencjackie (stacjonarne) – semestr zimowy:  od 2 października 2017 do 19 stycznia 2018

 3) Studia licencjackie (niestacjonarne) – semestr zimowy: od 7 października 2017 do 28 stycznia 2018

 

Proces aplikowania o studia w języku polskim przez obcokrajowców obejmuje:

I ETAP

1) Wypełnienie formularza  Application Form for the Admission (Pobierz)

2) Przesłanie do Biura Rekrutacji następujących dokumentów:  e-mail: admission@wmsb.edu.pl

a) skan kwestionariusza rekrutacyjnego  Application Form for the Admission

b) skan paszportu

c) skan świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości z załącznikami zawierającymi przedmioty i oceny

d) skan zdjęcia

3) Biuro Rekrutacji przekazuje wstępną decyzję o przyjęciu na studia i rachunek dla dokonania płatności

4) Kandydat dokonuje wymaganych płatności

5) Biuro rekrutacji przekazuje decyzję o przyjęciu na studia oraz inne wymagane dokumenty dla celów wizowych oraz uzyskania prawa pobytu w Polsce

 

II ETAP  /po uzyskaniu wizy/prawa pobytu w Polsce/

a) kopia wizy/prawa pobytu

b) 3 zdjęcia (3,5 x 4,5)

c) dokument legalizacji lub apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotami i ocenami

d) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły średniej z załącznikami zawierającymi przedmioty i oceny

e) dokument potwierdzający znajomość języka  polskiego/w przypadku jego braku Uczelnia dokonuje oceny znajomości języka polskiego

f)  ubezpieczenie zdrowotne

g)  podpisanie umowy Uczelnia – Student o warunkach odpłatności za studia

 

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok. 114,  00-252 Warszawa

Poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 18.00

sobota godz. 10.00 – 17.00