Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu-1

 

Proces aplikowania na studia w języku polskim przez obcokrajowców obejmuje:

I ETAP

1) Wypełnienie formularza  Application Form for the Admission (Pobierz)

2) Przesłanie do Biura Rekrutacji następujących dokumentów:  e-mail: admission@wmsb.edu.pl

a) skan kwestionariusza rekrutacyjnego  Application Form for the Admission

b) skan paszportu

c) skan świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości z załącznikami zawierającymi przedmioty i oceny

d) skan zdjęcia

3) Biuro Rekrutacji przekazuje wstępną decyzję o przyjęciu na studia i rachunek dla dokonania płatności

4) Kandydat dokonuje wymaganych płatności

5) Biuro rekrutacji przekazuje decyzję o przyjęciu na studia oraz inne wymagane dokumenty dla celów wizowych oraz uzyskania prawa pobytu w Polsce

 

II ETAP  /po uzyskaniu wizy/prawa pobytu w Polsce/

a) kopia wizy/prawa pobytu

b) 3 zdjęcia (3,5 x 4,5)

c) dokument legalizacji lub apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotami i ocenami

d) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły średniej z załącznikami zawierającymi przedmioty i oceny

e) dokument potwierdzający znajomość języka  polskiego/w przypadku jego braku Uczelnia dokonuje oceny znajomości języka polskiego

f)  ubezpieczenie zdrowotne

g)  podpisanie umowy Uczelnia – Student o warunkach odpłatności za studia

 

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok. 114, 

00-252 Warszawa

Poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 17.00