Uprawnienia do kształcenia Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie jest uczelnią niepubliczną, została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZUN.6010.1.2016.8.BK,  jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod nr 380.

Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na kierunku ekonomia, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok. 114

00-252 Warszawa

e-mail: kontakt@wmsb.edu.pl

Tel. (+48) 508 807 125, 500 010 226