Warsaw International Business School Polish language courses for foreigners

Warsaw International Business School jest uczelnią niepubliczną, utworzoną w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw i organizacji na pracowników posiadających wiedzę oraz praktyczne umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym.
Uczelnia realizuje kształcenie biznesowe, w tym studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku ekonomia, a także studia podyplomowe, kursy języka polskiego i specjalistyczne szkolenia.

Dostarczamy umiejętności do pracy w zawodach przyszłości

 

Profil studiów. Studia licencjackie prowadzone w Warsaw International Business School są realizowane jako studia o profilu praktycznym. Ma to istotne  znaczenie dla osób pragnących jak najszybciej wejść na rynek pracy, dla osób posiadających już doświadczenie w określonej dziedzinie lub zamierzających wyjechać w ramach wymiany na studia do uczelni zagranicznej.