Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Polish language courses for foreigners

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie jest uczelnią niepubliczną, utworzoną w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw i organizacji na pracowników posiadających wiedzę oraz praktyczne umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym.
Uczelnia realizuje kształcenie biznesowe, w tym studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku ekonomia, a także studia podyplomowe, kursy języka polskiego i specjalistyczne szkolenia. Oferowane przez WMSB studia są prowadzone w języku polskim lub angielskim i kierowane do studentów z kraju i zagranicy.

Dostarczamy umiejętności do pracy w zawodach przyszłości

Uczelnia wykorzystuje w procesie kształcenia innowacyjne formy nauczania i organizacji studiów, w tym oryginalny program kształcenia oparty na nowych technologiach i współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto oferuje poszukiwane obecnie na rynku pracy specjalności uwzględniające zawody przyszłości.
Proponowany przez WMSB system modułowego kształcenia uczy analizy zjawisk, rozwija kreatywność, służy samodzielnemu rozwiązywaniu problemów, pozwala tworzyć kulturę przedsiębiorczości. Profil praktyczny studiów służy zdobywaniu praktycznych kompetencji zawodowych.

 

Organizacja studiów do wyboru. Studia licencjackie prowadzone w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie są realizowane jako studia stacjonarne lub niestacjonarne w systemie studiów 2-letnich /trymestry/ lub 3-letnich.
Możliwość wyboru systemu studiów ma znaczenie dla osób pragnących jak najszybciej wejść na rynek pracy, dla osób posiadających już doświadczenie w określonej dziedzinie lub zamierzających wyjechać w ramach wymiany na studia do uczelni zagranicznej.

Profil praktyczny

Licencjackie studia dualne na kierunku ekonomia to najbardziej korzystny system studiowania polegający na równoległym zdobywaniu wiedzy i praktycznego doświadczenia zawodowego.
Studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie od trzeciego semestru mogą wybierać i odbywać studia dualne. W ramach studiów dualnych przez pół tygodnia uczestniczą w zajęciach w Uczelni, natomiast w pozostałe dni odbywają odpłatne staże we współpracujących z Uczelnią przedsiębiorstwach.

 

Innowacyjna formuła kształcenia. Program kształcenia jest realizowany w oparciu o modułowy system kształcenia. W miejsce tradycyjnych przedmiotów wiedza jest przekazywana w formie modułów obejmujących treści z różnych dyscyplin (ekonomia, finanse, informatyka, prawo, marketing) służących analizie zjawisk i rozwiązywaniu problemów.
Do celów treningu biznesowego są wykorzystywane realnie funkcjonujące firmy e-commerce oraz zajęcia przy wykorzystaniu symulatorów i gier strategicznych.

O Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu  (ulotka) – Pobierz