SIEDZIBA GŁÓWNA W WARSZAWIE

Warszawa StudiaZ uwagi na bliskość instytucji właściwych dla szkolnictwa wyższego, siedziba główna Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu znajduje się w Warszawie. Strategia rozwoju Uczelni nie ogranicza się jedynie do działalności w centralnej lokalizacji.

Zgodnie z planem działań WMSB na następne lata, priorytet stanowić będzie organizowanie i rozwój wydziałów zamiejscowych, których funkcje dydaktyczne będą poszerzane o inne typy działalności wspierające proces kształcenia biznesowego o profilu praktycznym. W każdym kolejnym roku akademickim uruchamiane będzie kształcenie i rozwijane odpowiednie zaplecze biznesowe na potrzeby Uczelni w innych częściach Polski.

Analizując rynek usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego, zidentyfikowaliśmy regiony, w których oferta naszej Uczelni jest w największym stopniu spójna z potrzebami rozwojowymi gospodarki i lokalnych społeczności.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BIELSKU – BIAŁEJ

Bielsko-Biala-StudiaWydział Zamiejscowy w Bielsku – Białej zostanie otwarty 1 marca 2017 i stanowić będzie aktywnie rozwijany ośrodek kształcenia i komercjalizacji wiedzy z przedsiębiorstwami z południowej części kraju oraz instytucjami sieci współpracy międzynarodowej.

Zastosowanie formuły zarządzania ośrodkiem przez menedżerów w miejsce tradycyjnego akademickiego podejścia, pozwoli skuteczniej wykorzystać wszystkie atuty oferty dydaktycznej, rozwinąć działalność gospodarczą Uczelni a przede wszystkim stworzyć aktywne centrum współpracy z ośrodkami akademickimi z krajów Europy Środkowej i Południowej.

INNE LOKALIZACJE

Inne lokalizacje, które stanowią obecnie przedmiot naszych przygotowań to wybrane ośrodki w północnej części Polski. W roku 2017 zamierzamy utrwalić naszą dotychczasową współpracę i kontakty z uczelniami z krajów nadbałtyckich i Europy Wschodniej oraz nadać im formę instytucjonalną.

WYDZIAŁY ZAGRANICZNE

Obecnie prowadzimy prace mające na celu identyfikację atrakcyjnych lokalizacji poza Europą zarówno dla działalności edukacyjnej jak i naukowo – badawczej w wymiarze komercyjnym. Uruchomienie pierwszego wydziału zagranicznego zostało zaplanowane na październik 2017 r.