Tu znajdziesz ofertę studiów licencjackich w pigułce oraz zalety studiów w naszej Uczelni w porównaniu z innymi ofertami.

Rekrutacja na semestr wiosenny 2016/2017

Profil praktyczny, studia dualne, nowa organizacja to kluczowe zalety studiów w naszej Uczelni

Studia licencjackie (I stopnia) w języku polskim, studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku EKONOMIA. Studia stacjonarne o profilu praktycznym, są realizowane również w formule studiów dualnych przy udziale współpracujących przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. W procesie kształcenia jest wykorzystywana innowacyjna formuła studiów modułowych. Przy realizacji studiów jest stosowana elastyczna organizacja zajęć. Kandydaci mogą wybierać:

 • studia 2-letnie (organizacja roku – trymestry) lub
 • studia 3-letnie (dwusemestralna organizacja roku)

Specjalności:

Zakres tematyczny, organizację i terminy zajęć według systemu studiów (studia 2-letnie lub 3-letnie) prezentują opisy poszczególnych specjalności w zakładce Oferta dydaktyczna.

Zalety studiów w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu:

  • 2-letnie studia licencjackie

Możliwość odbycia studiów licencjackich w ciągu 2 lat zamiast 3, z uwagi na możliwość wyboru systemu studiów realizowanych według organizacji trymestralnej.

  • Profil praktyczny studiów

Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na kierunku EKONOMIA o profilu praktycznym co oznacza, że co najmniej połowa zajęć mui mieć charakter praktyczny i jest realizowana w przedsiębiorstwach oraz przez praktyków danej specjalności.

  • Studia dualne

Studenci stacjonarni mogą wybierać studia dualne i od trzeciego semestru studiów uczestniczyć w naprzemiennym systemie kształcenia, przez pół tygodnia odbywać zajęcia w Uczelni a w pozostałe dni odpłatny staż we współpracujących z Uczelnią przedsiębiorstwach. Powyższy system studiów pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i doświadczenie zawodowe.

  • Modułowy system kształcenia

Realizacja programu studiów odbywa się nie w układzie oddzielnych przedmiotów lecz modułów. Studenci realizują program studiów oparty na treściach z różnych dziedzin (ekonomia, finanse, marketing, prawo, informatyka) podporządkowanych wspólnemu tematowi lub problemowi.

 • Przyjazna lokalizacja

Siedziba Uczelni znajduje się na Starym Mieście w Warszawie przy Placu Zamkowym, ul. Podwale 13. Historyczne i kulturalne centrum Warszawy oraz bliskość innych ośrodków akademickich pozwala w atrakcyjnym otoczeniu spędzać czas wolny od zajęć.

Zapoznajcie się z całą Ofertą Dydaktyczną naszej Uczelni na semestr wiosenny 2017/2018 tutaj

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego
ul. Podwale 13/15, I p. pok. 114
00-252 Warszawa

www.wmsb.edu.pl
facebook.com/wmsbedupl

rekrutacja@wmsb.edu.pl
tel. (+48) 508 807 125
500 010 226