Warsaw Economic Institute

Nowy Świat Street 49, room 308

 00-042 Warsaw

e-mail: office@wmsb.edu.pl

tel. (+48) 512 645 536

www.wmsb.edu.pl