Kapitał obrotowy

OPTYMALIZACJA KAPITAŁU OBROTOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Szkolenie w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym ma istotne znaczenie w odniesieniu do kwestii zapewnienia płynności finansowej. Program szkolenia obejmuje narzędzia i techniki zarządzania aktywami i zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej w zakresie finansów jak i menedżerów jednostek operacyjnych firmy.

 

1. Program szkolenia

 1. Istota i rodzaje kapitału obrotowego (working capital)
 2. Aktywa i zobowiązania bieżące jak składniki kapitału obrotowego
 3. Znaczenie zarządzania kapitałem obrotowym
 4. Narzędzia analizy kapitału obrotowego
 5. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki
 6. Czas trwania cyklu operacyjnego według typu działalności i przedsiębiorstwa
 7. Płynność i zyskowność jako cele zarządzania kapitałem obrotowym
 8. Kalkulacja kapitału obrotowego
 9. Kapitał  obrotowy netto
 10. Bieżąca stopa płynności i jej determinanty
 11. Miary efektywności obrotu zapasami, należnościami i zobowiązaniami
 12. Sposoby optymalizacji kapitału obrotowego
 13. Finansowanie kapitału obrotowego
 14. Case study

2. Organizacja szkolenia

 1. Metoda szkolenia: prezentacje, warsztaty, case study.
 2. Czas trwania: 1 dzień w ciągu tygodnia lub w sobotę w godz. 9.00 – 17.00.
 3. Miejsce szkolenia: Warszawa lub miejscowość wskazana przez zamawiającego.
 4. Język szkolenia: polski lub angielski.
 5. Koszt szkolenia jest określany na podstawie liczebności grupy.
 6. Oferta obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch,  serwis kawowy.
 7. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty.

Join us now, learn and share knowledge !

 

LOGO - ZFZABIELSKI FOUNDATION

European Vocational Education Institute

13/15, Podwale Street, 00-252 Warsaw
Contact