Wszystkie treści i elementy graficzne umieszczone na stronie internetowej stanowią własność  Fundacji Zabielskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna z treści zamieszczonych na stronie internetowej nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody

Publikowane na stronie internetowej treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Fundacja Zabielskich zastrzega sobie prawo do zmiany własnych regulacji prawnych w przypadku zmiany przepisów prawnych przez organy administracji państwowej.