W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczonych usług.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczonymi przez nas usługami jest Warszawski Instytut Ekonomiczny. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z administratorem pod adresem: email: admin@wmsb.edu.pl

1. Polityka Ochrony Danych Osobowych (download)

2. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej i sieci internet przez pracowników i
osoby współpracujące (download)

Warszawski Instytut Ekonomiczny
ul. Nowy Świat 33/13
00-029 Warszawa

Tel. (+48) 512 645 536
admin@wmsb.edu.pl