Invetsment projects

Ocena projektów inwestycyjnych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami analizy opłacalności projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym z metodami prostymi i dyskontowymi. Program obejmuje również czynniki ryzyka w badaniu opłacalności projektu inwestycyjnego.

 

 

Program szkolenia

 1. Pojęcie budżetowania kapitałowego
 2. Cele budżetowania kapitałowego
 3. Modele w procesie podejmowania decyzji
 4. Proces budżetowania kapitałowego
 5. Metody proste i dyskontowe
 6. Metoda payback period (PB)
 7. Metoda net present value (NPV)
 8. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
 9. Metoda zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu (MIRR)
 10. Kalkulacja PB, NPV, IRR
 11. Inne metody oceny projektów inwestycyjnych
 12. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych
 13. Specyfika decyzji oceny projektów inwestycyjnych
 14. Praktyczne zastosowania
 15. Case study

2. Organizacja szkolenia

 1. Metoda szkolenia: prezentacje, warsztaty, case study.
 2. Czas trwania: 1 dzień w ciągu tygodnia lub w sobotę w godz. 9.00 – 17.00.
 3. Miejsce szkolenia: Warszawa lub miejscowość wskazana przez zamawiającego.
 4. Język szkolenia: polski lub angielski.
 5. Koszt szkolenia jest określany na podstawie liczebności grupy.
 6. Oferta obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy.
 7. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Join us now, learn and share knowledge !

 

LOGO - ZFZABIELSKI FOUNDATION

European Vocational Education Institute

13/15, Podwale Street, 00-252 Warsaw
Contact